SmartControl II

SmartControl II 1.40

Miễn phí
Accesses and modifies system color settings
Người dùng đánh giá
3.4  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.40.002 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Portrait Displays, Inc.
Monitor and modify color visualization parameters of the system and third-party applications via the Display Data Channel Command Interface protocols. The suite accesses hardware settings of the monitor and adjusts them with an option to revert the last changes.
SmartControl II là một phần mềm tiện ích cho phép giám sát đặt và điều chỉnh màu dùng Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) ngoại giao. Tất cả những điều chỉnh đến hiện được điều khiển bằng phần mềm này để loại người cần phải dùng màn hình trên màn hình hiển thị (OSD).
Màn diễn có thể thay đổi vì đồ họa thẻ, máy tính, điều kiện ánh sáng và những môi trường những yếu tố. Để tìm người giỏi nhất ảnh trên màn hình cần cô để điều chỉnh nó cho cô độc nhất thiết lập. Thật không may, những tay điều khiển sẵn sàng với giai điệu này ảnh thường chứng minh là thách thức. Đúng điều chỉnh (điều chỉnh) cần một dễ sử dụng chương trình đó sẽ đi qua một bước từng bước tiến hành đạt được điều tốt nhất nhìn toàn cảnh vị trí.
Thông tin được cập nhật vào: